• Register
شرایط و هزینه ثبت نام در همایش
.
  • fr-FR
  • English (UK)

شرکت درسومین همایشبین المللی مدیریت،اقتصاد و توسعه به دو صورت زير انجام مي‌پذيرد، که با توجه به نوع ثبت‌نام هزینه‌های آن به شرح زیر متفاوت می‌باشد:


 -1هزینه شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری (بدون چاپ مقاله در مجلات(
ویژه دانشجویان 120 هزار تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 150 هزار تومان
ویژه ثبت نام کنندگان آزاد 170 هزار تومان
*
خدمات این بسته شامل صدور یک گواهی پذیرش با ذکر نام تمام نویسندگان مقاله ، لوح فشرده حاویFull Textمقالات پذیرفته شده در کنفرانس و ارسال پستی گواهی پذیرش و لوح فشرده به آدرس فرد مکاتبه کننده می باشد.
*
هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 100.000 تومان می باشد.


-2هزینه شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری (به همراه چاپ مقالهدر مجلات(
ویژه دانشجویان 320هزار تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 350هزار تومان
ویژه ثبت نام کنندگان آزاد 370هزار تومان
 *
خدمات این بسته شامل صدور یک گواهی پذیرش با ذکر نام تمام نویسندگان مقاله ، لوح فشرده حاویFull Textمقالات پذیرفته شده در کنفرانس ، ارسال پستی گواهی پذیرش و لوح فشرده به آدرس فرد مکاتبه کنندهو چاپ مقاله در مجلهIJSMDمی باشد.
*
هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 300.000 تومان می باشد.


-3هزینه شرکت در کنفرانس به صورت حضوری (بدون چاپ مقاله در مجلات(
ویژه دانشجویان 350 هزار تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 380 هزار تومان
ویژه ثبت نام کنندگان آزاد 400 هزار تومان
 *
خدمات این بسته شامل صدور یک گواهی پذیرش با ذکر نام تمام نویسندگان مقاله ، صدور گواهی حضور در کنفرانس، لوح فشرده حاویFull Textمقالات پذیرفته شده در کنفرانس ، گواهی شرکت در کلیه کارگاه‌هایی که در روز کنفرانس برگزار می‌شوند و پذیرایی درطول زمان برگزاری کنفرانس میباشد.


-4هزینه شرکت در کنفرانس به صورت حضوری (به همراه چاپ مقالهدر مجلات(
ویژه دانشجویان 550هزار تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 580هزار تومان
ویژه ثبت نام کنندگان آزاد 600 هزار تومان
*
خدمات این بسته شامل صدور یک گواهی پذیرش با ذکر نام تمام نویسندگان مقاله ، صدور گواهی حضور در کنفرانس، لوح فشرده حاویFull Textمقالات پذیرفته شده در کنفرانس ، گواهی شرکت در کلیه کارگاه‌هایی که در روز کنفرانس برگزار می‌شوند، چاپ مقاله در مجلهIJSMDو پذیرایی درطول زمان برگزاری کنفرانس میباشد.


نکات مهم:
*
به ازای پذیرش هرمقاله، تنها یک نفر می تواند با پرداخت هزینه های مذکور در کنفرانس شرکت نماید.
*
هزینه ترجمه مقالات برای افرادی که تمایل به چاپ دارند بر عهده نویسندگان می باشد و در جدول هزینه های ما محاسبه نگردیده است.
*
هزینه صدور گواهی اصل برای سایر نویسندگان هر گواهی 30،000 تومان می باشد.
*
در گواهی‌های غیر حضوری صادره، عبارت غیر حضوری قید نمی‌شود.
*
چنانچه مقاله در هر مرحله مورد پذیرش قطعی قرار گیرد در صورت ثبت نام نهایی در سایت همایش و پرداخت هزینه آن امکان صدور و ارسال گواهی برای نویسندگان وجود دارد. 24 ساعت بعد از واریز هزینه، گواهی به ایمیلتان ارسال می گردد .این گواهی با گواهی اصلی هیچ تفاوتی ندارد .

 

نمایندگان

اصفهان
شیراز
تبریز
بابل
سمنان
البرز

پرداخت آنلاین

کاربر محترم؛

جهت پرداخت آنلاین از طریق درگاه لطفاً روی [ این کلیک ] نمایید